Cerere demisie

Schimbarea jobului nu este o decizie pe care o iei usor, mai ales atunci cand ai vechime la un loc de munca, insa demisia face parte din viata oricui mai devreme sau mai tarziu. Raspunsurile la aceste intrebari, dar si la alte nelamuriri legate de procedura demisiei (model cerere demisie cu preaviz) le gasesti in cele ce urmeaza.

Autor: | Publicat: 14 Iulie 2020 | Modificat: 09 Mai 2022
Cerere demisie

Demisia este definita in Codul Muncii ca un act unilateral, cerere demisie, prin care salariatul anunta, in scris, angajatorul cu privire la incheierea raporturilor de munca. Salariatul comunica si data incetarii contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.

Demisia nu se motiveaza de catre angajat, nu se aproba de catre angajator, ci doar se inregistreaza. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia unui salariat nu echivaleaza cu continuarea raporturilor de munca.

Demisia este o modalitate de incetare a unui contract individual de munca, indiferent ca acesta este pe perioada determinata sau nedeterminata, cu norma intreaga sau cu timp partial de lucru.

Descarca cerere demisie
Ce este preavizul si cat dureaza?

Termenul de preaviz este convenit intre parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca.

Potrivit Codului Muncii, acesta nu poate depasi 20 de zile lucratoare in cazul salariatilor cu functii de executie, respectiv 45 de zile lucratoare pentru angajatii in functii de conducere. Termenele de preaviz prevazute de lege au caracter imperativ ca durata maxima, insa partile pot conveni pentru o durata mai mica a preavizului.

In practica, preavizul este in general de 15 zile lucratoare pentru functii de executie si de 30 de zile pentru functii de conducere.

Un angajat poate demisiona fara sa mai respecte termenul de preaviz in cazurile in care angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate in contractul individual de munca (neplata salariului, nerespectarea drepturilor angajatului etc.)

In timpul preavizului nu este posibila concedierea angajatului pentru motive anterioare prezentarii demisiei.

Cererea de demisie este revocabil cu acordul partilor inainte de implinirea termenului de preaviz. In caz contrar, contractul individual de munca inceteaza la data anuntata in cererea sau scrisoarea de demisie.

Cum esti platit in preaviz?

Pe durata preavizului contractul individual de munca isi produce in continuare toate efectele. In timpul preavizului esti platit la fel ca inainte de anuntarea demisiei, conform contractului individual de munca; angajatorul are obligatia sa retina si sa vireze contributiile si impozitele conform legii.

Angajatul si angajatorul au aceleasi drepturi si obligatii pana la implinirea termenului de preaviz. Prin urmare, nu doar ca va fi platit la fel ca inainte, dar angajatul poate beneficia si de concediul de odihna neefectuat la care are dreptul.

Atentie! Cererea de demisie trebuie sa fie aprobata de angajator; in caz contrar, daca nu te prezinti la serviciu si nu respecti sarcinile din fisa postului, contractul individual de munca poate fi desfacut unilateral de angajator, chiar prin concediere disciplinara.

Compensarea concediului de odihna neefectuat

Angajatul care demisioneaza dintr-o functie si are zile de concediu neefectuate are dreptul sa ceara compensarea acestora in bani la incheierea contractului individual de munca, conform Codului Muncii, art. 146, alin. 3.

Refuzul angajatorului de a compensa in bani concediu de odihna neefectuat poate face obiectul unei sesizari la Inspectia Teritoriala a Muncii in raza caruia compania are sediul social sau al unei actiuni in instanta, care este scutita de plata taxelor judiciare.

Banii cuveniti pentru concediul de odihna neefectuat se calculeaza la fel ca indemnizatia de concediu de odihna: media zilnica a drepturilor salariale din ultimele trei luni, inmultita cu numarul de zile de concediu neefectuate.

Poti demisiona fara preaviz?

Un angajat cu contract pe perioada determinata are dreptul sa demisioneze, insa doar in conditii justificate, din motive exclusive de culpa.

Demisia dintr-un post pe care o persoana este angajata temporar cu contract individual de munca poate fi considerata abuz de drept, atunci cand din imprejurarile concrete rezulta intentia angajatului de a aduce prejudicii angajatorului, si atrage dupa sine raspundere in fata legii.

Drepturile si obligatiile angajatului

Chiar si dupa anuntarea demisiei, angajatii au in continuare drepturi si obligatii, pana la data incetarii contractului individual de munca. Principalele drepturi sunt:

Principalele obligatii care revin angajatului sunt realizarea normei de munca si indeplinirea atributiilor conform fisei postului, respectarea disciplinei muncii, a masurilor de securitate si sanatate, a regulamentului intern, a fidelitatii fata de angajator si a secretului de serviciu.

Drepturile si obligatiile angajatorului

Cum angajatul isi pastreaza drepturile si obligatiile, acelasi lucru este valabil si pentru angajator. Acesta poate in continuare sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii, atributiile fiecarui salariat, dispozitiile cu caracter obligatoriu pentru angajat, dar si sa controleze modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu si sa constate si sa sanctioneze corespunzator abaterile disciplinare.

Angajatorul este obligat, printre altele, ca si in timpul perioadei de preaviz a unui angajat sa plateasca drepturile salariale ale acestuia, precum si toate contributiile si impozitele a caror retinere cade in sarcina sa, sa elibereze documente care atesta calitatea de salariat a solicitantului, sa asigure conditii tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii.

Model cerere demisie cu preaviz

Demisia este un act unilaterale si se comunica in scris angajatorului. Aceasta poate fi completata conform modelului de cerere demisie de mai jos si nu trebuie sa fie motivata.

Model cerere demisie 2022
Descarca cerere demisie

Actul de demisie poate avea si forma de scrisoare, cu o introducere formala (nume, pozitie in companie, anuntul demisiei, data incetarii contractului individual de munca).

In cuprinsul scrisorii poti introduce multumiri si formule care sa arate ca pozitia fata de colaborarea pe care te pregatesti sa o inchei, mai ales daca despartirea are loc in termeni amiabili sau daca ai nevoie de referinte pentru urmatorul loc de munca.

In incheierea scrisorii de demisie iti poti lua angajamentul ca pana la expirarea termenului de preaviz iti vei respecta in continuare obligatiile si te vei asigura ca persoana care te va inlocui va primi toate informatiile necesare pentru a prelua functia in conditii optime.

Sursa: ro.wikipedia.org/wiki/Demisie